(راهنمایی: شناسه، شماره ثبت و کدافتصادی را از بخش مالی یا حقوقی واحد خود سوال کنید.)
در صورت تمایل به دریافت صورت حساب کد ملی لازم است.

در صورتی که از طرف دانشگاه یا دفتر نشریه به همسانا معرفی گردیده اید لطفا نام دانشگاه یا نشریه مورد نظر را انتخاب نماید. در نظر داشته باشید درخواست شما پس از برسی و تایید مسئول گروه انتخاب شده تایید میگردد .لازم به ذکر است هزینه های خدمات ارئه شده و همچنین صورت حساب های این کاربران توسط گروه مربوطه استعلام و پرداخت میگردد
جهت بازنشانی کد کپچا کلیک کنید